DOPRAVA              KONTAKTY   +420 603 480 240   cult@cultdesign.cz

Zpět

Nulový dopad na životní prostředí

Přidáno: 12. 6. 2021 10:46:21

12 Červen 2021

Společnost Pianca používá kůže, které mají nulový dopad na životní prostředí. Všechny naše nabízené usně jsou udržitelné a nemají žádný dopad na životní prostředí. Inovace a udržitelnost by se měly ubírat vždy stejnou cestou ve vzájemné synergii. Toto je jeden z klíčových problémů, které pilotují vývoj společnosti Pianca.

Nulový dopad na životní prostředí

 

Projekt Zero Impact zahájila v roce 2019 renomovaná koželužna Dani Group ve Vicenze, která v krátkém výrobním řetězci vytvořila kůži nejvyšší kvality vyráběnou bez těžkých kovů, která opětovně využívá co nejvíce odpadu.

Tyto kůže jsou výsledkem 10 let výzkumu a vývoje, navrženého ke snížení dopadu všech fází jejího výrobního cyklu na životní prostředí, a představuje posun v kožedělném průmyslu směrem k udržitelnosti.

a

 

Pianca se okamžitě zapojila do projektu a stala se partnerem, přičemž do své sbírky vzorků vybrala pouze kůže Dani Zero Impact. Tímto způsobem také dodržuje iniciativu projektů obnovy lesů, certifikovanou UNFCCC, Rámcovou úmluvou Organizace spojených národů o změně klimatu: snaží se pomáhat životnímu prostředí kompenzací kvót a snižováním oxidu uhličitého produkovaného při zpracování kůží.

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení